Każda okazja dobra do lansu

75 lat temu hitlerowcy masowo mordowali Polaków w Lasach Palędzko-Zakrzewskich. Tamtejsze groby to ważne miejsce pamięci. 23 października odbędą się uroczystości upamiętniające tamte tragiczne wydarzenia. Zaangażowały się w to wszystkie instytucje związane z urzędem gminy.…

Zaciągają kredyt na spłatę kredytów

Gmina Dopiewo zbankrutowała? Przeglądając Gminny Biuletyn Zamówień Publicznych można znaleźć ogłoszenie o kredycie komercyjnym krótkoterminowym w wysokości 4,2 miliona zł. Ma służyć spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, emisji obligacji. Nazywając to po…

Wybieraj świadomie

Wybory samorządowe za pasem. Niedługo karty zostaną odkryte i poznamy wszystkich kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów. Nie inaczej jest w Gminie Dopiewo. Komitety wyborcze mają już z pewnością podomykane listy swoich kandydatów. W…

Nasza droga administracja

Pani wójt ma problemy z wykonywaniem inwestycji. W pierwszym półroczu udało się wydać tylko 3.562.892,74 zł, czyli 15,41 procent przeznaczonych w tym roku na ten cel pieniędzy. Nie ma natomiast żadnych kłopotów z wydatkowaniem astronomicznych…

List do uczniów jak przemówienie Gomułki

Skompromitowała się zamiast wypromować. Zofia Dobrowolska od ośmiu lat przebywa na emeryturze, dorabiając sobie skromnym uposażeniem samorządowym. Przez całe zawodowe życie związana była ze szkolnictwem. Wydawałoby się więc , że wie jakie potrzeby ma oświata.…

Najnowsze