Nasza droga administracja

Pani wójt ma problemy z wykonywaniem inwestycji. W pierwszym półroczu udało się wydać tylko 3.562.892,74 zł, czyli 15,41 procent przeznaczonych w tym roku na ten cel pieniędzy. Nie ma natomiast żadnych kłopotów z wydatkowaniem astronomicznych…

List do uczniów jak przemówienie Gomułki

Skompromitowała się zamiast wypromować. Zofia Dobrowolska od ośmiu lat przebywa na emeryturze, dorabiając sobie skromnym uposażeniem samorządowym. Przez całe zawodowe życie związana była ze szkolnictwem. Wydawałoby się więc , że wie jakie potrzeby ma oświata.…

Gmina Dopiewo rozdaje prezenty

Pani wójt lubi zarzucać poprzednim władzom gminom błędy planistyczne, zgadzanie się budowę dużych osiedli. Sama jedna dopuszcza się w tej dziedzinie działań fatalnych, bardzo kosztownych dla podatników. Wiadomo, że im więcej powstaje osiedli mieszkaniowych i…

Zofia Dobrowolska bez absolutorium. Drugi rok z rzędu!

W powiecie poznańskim nie zdarzało się, by którykolwiek wójt nie otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu. Precedens zdarzył się rok temu w Dopiewie. W tym roku sytuacja się powtórzyła. Powierzyliśmy nasze finanse osobie niewłaściwej.

Zebranie wiejskie to nie wiec wyborczy

Ponad godzinne prezentacje raczej „wirtualnych” sukcesów Gminy Dopiewo, które wójt Zofia Dobrowolska serwowała podczas sołeckich zebrań mieszkańcom tak jej się spodobały, że kiedy skórzewianie postanowili przesunąć je na koniec zebrania niemal na nich się obraziła.…

Najnowsze