Tagi: Vitalia Konarzewo

Prezes kierownikiem

Wstęgi przecięte, przemówienia wygłoszone. Oczekiwana Vitalia, a właściwie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne zostało oficjalnie otwarte. W sali widowiskowej odbyła się już nawet pierwsza duża impreza z tańcami (niestety parkiet nie zniósł jej dobrze). Niedługo swoją działalność rozpoczną…

Centrum dla niepełnosprawnych w Konarzewie już działa

Sukces odtrąbili. O zasłużonych zapomnieli Wiele osób przyznaje się do sukcesu, jakim jest oddanie do użytku Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konarzewie. Wśród tych, którym składano gratulacje, zabrakło osób najbardziej zasłużonych w przejęciu…

Do czego służą konkursy i przetargi?

Wyniki znane z wyprzedzeniem Gmina Dopiewo rozpisuje przetargi posługując się dokumentami pochodzącymi od jedynej firmy, która spełnia warunki. Paniwójt organizuje konkursy na stanowiska pracywurzędzie, awich trakcie, gdy jeszczemożna składać aplikacje publicznie ogłasza, kto zostanie zwycięzcą.…

Wielkie trwonienie pieniędzy

Regionalna Izba Obrachunkowa (ta sama, która negatywnie zaopiniowała przyznanie pani wójt absolutorium za wykonanie budżetu) zobligowała gminę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie to może okazać się dla skarbnika gminy niewykonalne.